Ismerkedés a PLC-vel

A szerző részletesen bemutatja a PLC-k történelmét. Ipari felhasználásukat és az iparban támasztott követelémnyeket. Egyúttal betekintést nyújt a PLC-k működésébe, programozásába. A Leggyakoribb programnyelvek ismertetésével.

Rövid áttekintés az "Ismerkedés a PLC-vel" című kiadványból

Szerző: Juhász Róbert
ismerkedes-a-plc-vel 1. PLC törénelem
  A Programozható logikai vezérlő (PLC – Programmable Logic Controller) tulajdonképpen egy speciális ipari számítógép, amelyet digitális vagy analóg jelekkel történő vezérlési folyamatokra fejlesztettek ki üzemi, gyári környezetben való használatra. Eredetileg a régi relés vezérlések kiváltására hozták létre az autóiparban.
  Napjainkban a PLC már gyakorlatilag minden iparágban megtalálható, sőt „civil” életben is rendkívül sok helyen alkalmazzák…….
2. PLC-k az iparban
  Az előzőekben néhány dolgot már áttekintettünk a a vezetéstechnika történetéből. A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a mechanikus vezérlésekkel itt most nem foglalkozunk., illetve az elektromechanikus és PLC-s vezérlésen kívül létezik más alternatíva is. Az elektronika fejlődésével egyre bonyolultabb és megbízhatóbb áramköröket készítettek, amelyek alkalmasak voltak az elektromechanikus vezérlések kiváltására……
  2.1. A PLC fogalma
   Először is vizsgáljunk meg egy egyszerű diszkrét elemekből álló vezérlést. Ebben az esetben bizonyos számú érzékelő elem kétállapotú információkat szolgáltat működési feltételek teljesüléséről. A vezérlőberendezés a benne megvalósított logikai algoritmus alapján működteti a végrehajtó szerveket…..

  2.2. A PLC-vel szemben támasztott követelménzek
   A PLC történetével kapcsolatban már találkozhattunk azzal, hogy milyen követelményeket támasztottak megjelenésekor az új eszközzel szemben. Ezek az elvárások jórészt ugyanazok maradtak néhány kiegészítéssel. Vegyük sorra a bővített kritériumokat:……

  2.3. A PLC általános felépítése
   Mivel a PLC tulajdonképpen egy speciális számítógép, ezért felépítése hasonló. A PLC fő egységei a következők:…….

   2.3.1. A PLC-k fő egységei
    A következőkben tekintsük át a PLC-k főbb egységeit részletesen - Központi egység Ez látja el a PLC működtetését, benne történik a felhasználói program feldolgozása……

  2.4. PLC-k működése
   A PLC-k működésének megértése nagyon fontos lesz a programírás folyamán. Tapasztalataim azt mutatják, hogy számos hiba adódik abból, hogy a programozó nincs tisztában a PLC működésével. Nézzük végig tehát hogyan működik a PLC!.....

  2.5. PLC-k programozása
   A PLC-k programozására az idők folyamán sokféle programnyelv alakult ki. A legősibb a létradiagram volt, amit napjainkban is előszeretettel alkalmaznak. Ezen kívül a programozó eszközök is sokat fejlődtek a PLC kialakulása óta……

   2.5.1. Programszervezési egységek
    Az IEC 6113-3 Programszervezési Egységnek (POU – Program Organisation Units) nevezi azokat a blokkokat, amiből a PLC programok, projektek felépülnek. A korábbi szabványokhoz képest ez 3–ra redukálta a blokkok számát az egyszerűbb használhatóság érdekében. A következő POU típusok léteznek:……..

    2.5.1.1. A POU felépítése
     - POU típusa és neve
     - Leíró rész a változók deklarálásával
     - POU törzs az utasításokkal……

   2.5.2. Programnyelvek
    Az IEC 61131-3 a következő programnyelveket definiálja:
    - Szöveges programnyelvek
    - Utasításlista (IL – Instruction Lkist)
    - Strukturált szöveg (ST – Structured Text)………

    2.5.2.1. Utasításlista (IL)
     Az utasításlista az assembly-hez hasonló alacsonyszintű programozási nyelv, felépítése nagyon hasonló hozzá. Az utasításoknak a változóknak és a program különböző belépési pontjainak szimbolikus neveket adhatunk. Az utasítások neveit itt is mneminikokkal (itt gyakran operátornak nevezik) rövidítik……..

    2.5.2.2. Strukturált szöveg (ST)
     Ez a programozási nyelv a magasszintű szöveges nyelvek közé tartozik (pl. C nyelv) annak minden előnyével és hátrányával. A programozó szempontjából kényelmesebbnek tűnik használata, a fejlesztési idő lerövidülhet. A magasszintű absztrakció miatt a lefordított kód sokkal redundásabb lesz, mint az utasításlistában írt…….

    2.5.2.3. Létradiagram (LD)
     A létradiagrammal már a bevezetőben megismerkedhettünk, ez volt a PLC-k első jellegzetes programnyelve, s még ma is népszerűségnek örvend a gyártók és a programozók körében. A legtöbb PLC-nek ez a fő programozási nyelve. Mivel a kezdetekben a relés logikák kiváltása céljából készült, ezért nagyban hasonlít az áramutas rajzra……

    2.5.2.4. Funkció blokk diagram (FBD)
     Szintén grafikus programozási nyelv. Leginkább a digitális technikában megszokott kapcsolási rajzhoz hasonlít, hiszen szimbólumai ugyanolyanok, vagy ahhoz hasonlóak…….

    2.5.2.5. Szekvenciális folyamatábra (SFC)
     Ebben az esetben tulajdonképpen egy folyamatábrát kell készítenünk. A program különböző szekvenciákra (lépésekre) bomlik. Az egyes lépésekből (step) más lépésekbe eljutni valamilyen átmenet (transition) árán lehetséges…..